calor

A l’estiu arriben les temperatures altes i la calor. A mesura que la temperatura de l’aire puja, el cos es manté fresc amb l’evaporació de la suor, però si les temperatures són excessivament altes i fa molta calor i humitat, aquest procés d’evaporació es retarda i la temperatura corporal pot elevar-se fins a nivells perillosos. Les temperatures molt extremes i l’excés de calor produeixen una pèrdua de líquids i de sals minerals (clor, potassi, sodi, entre altres) necessaris per a l’organisme. Una temperatura elevada en l’ambient pot agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament.

La calor excessiva pot arribar a perjudicar la salut i a provocar:

  • Esgotament. Inclou símptomes com a sudoració excessiva, respiració ràpida, i pols accelerada i feble.
  • Deshidratació. Es produeix quan l’organisme no pot reposar els líquids i les sals minerals que perd quan la suor s’evapora.
  • Cop de calor. Pot arribar a ser greu i es caracteritza per temperatura alta, mal de cap i nàusees, entre altres símptomes.
  • Rampes. L’activitat física intensa i les altes temperatures poden provocar dolors i espasmes musculars.
  • Erupcions cutànies. Apareixen com a conseqüència de la irritació de la pell per excés de sudoració.

Si l’exposició a temperatures tan elevades es perllonga, es pot sofrir un cop de calor, que és una situació que pot acabar sent greu.

Davant aquests símptomes, traslladeu la persona a un lloc més fresc, doneu-li aigua, mulleu-la, venteu-la i avisar urgentment els serveis d’emergències (112).

Font: Canal salut. Generalitat de Catalunya

Anuncis