medusa

A l’estiu les meduses són arrossegades cap a les costes pels corrents. Si es toquen, encara que estiguin mortes, injecten una substància a la pell que produeix coïssor. També el contacte amb els tentacles o amb les seves porcions, tant a l’aigua com en la sorra també poden causar lesions.

La millor manera d’evitar les picades de meduses és protegir-se, utilitzant crema solar i cobrint el nostre cos amb roba lleugera. Cal evitar les zones on trenquen les onades, perquè és el lloc en el qual s’acumulen les restes de meduses.

No et banyis si hi ha meduses o si així ho suggereixen els serveis de vigilància de la platja. Les meduses no han de tocar-se mai, encara que estiguin mortes.

Què s’ha de fer quan es produeix una picada de medusa?

  • Sortir de l’aigua.
  • No rascar-se ni fregar la zona afectada amb tovalloles o altres peces.
  • Retirar de la pell (amb pinces o guants) les restes de tentacle, si són visibles.
  • Rentar la ferida amb aigua salada. Mai no s’ha d’utilitzar aigua dolça, ja que activa les cèl·lules i augmenta la quantitat de toxina injectada.
  • Omplir una bossa de plàstic amb gel i aplicar-la com més aviat millor, durant uns 5 minuts, sobre la zona de la picada (mai no s’ha de posar el gel directament sobre la pell). Si la coïssor no es deté, s’hi pot aplicar fred una altra vegada, durant 5 minuts més.
  • Per evitar la infecció de la ferida, s’aconsella l’aplicació sobre la pell d’un antisèptic (alcohol iodat) 3-4 vegades al dia, durant 48- 76 hores.

Aquestes mesures han de prendre’s com més aviat millor. Si les molèsties continuen o generen tremolors, nàusees, marejos o dolor intens, caldrà acudir a un centre sanitari.

Una persona que ha patit una picada de medusa hi queda sensibilitzada, una segona picada podria produir-li una reacció més severa.

Font: Canal salut. Generalitat de Catalunya

Anuncis