El càncer és un problema de salut important a Catalunya i té una gran repercussió en els serveis sanitaris, en visites, proves diagnòstiques, ingressos hospitalaris o tractaments. S’estima que l’any 2017 es van diagnosticar 36.258 nous càncers a Catalunya, el 57,1% en homes (20.699 casos) i el 42,9% en dones (15.559 casos).

El càncer més freqüent en les dones és el de mama i en els homes el de pròstata.

El Dia Mundial contra el Càncer és una oportunitat per a augmentar la consciència i cridar l’atenció sobre el fet que tots, a nivell individual i col·lectiu, podem ajudar a prevenir i controlar el càncer.

Podem prevenir i controlar el càncer, mitjançant l’aplicació d’estratègies basades en l’evidència per a la prevenció i detecció primerenca, tractament i cures pal·liatives. Els factors de risc modificables més comuns són:

  • El consum de tabac
  • Baixa ingesta de fruites i hortalisses
  • Ús nociu de l’alcohol
  • Mancada d’activitat física
  • Infeccions cròniques del virus del papil·loma humà (VPH) -per al càncer de coll d’úter-, hepatitis B i C – per al càncer de fetge – i H. Pylori – per al càncer estómac.

Font: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/cancer/

Enllaç a l’informe:  http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/publicacions/informes-breus/informes-breus-num-26.pdf