El passat 30 d’abril va tenir lloc a l’EAP Dreta de l’Eixample una reunió activa amb els treballadors del centre a fi de conèixer el Pla Estratègic per l’any 2019-2021.

A partir de les aportacions dels professionals del centre, de pacients, de la comissió de participació ciutadana i de grups d’interès extern, la Comissió de Qualitat del centre amb la col·laboració de l’empresa externa Athenea Solutions i sota la direcció del centre, ha elaborat aquest document.

El Pla estratègic mostra els objectius i les prioritats que marcaran l’acció de l’EAP Dreta de l’Eixample durant els propers anys 2019 i 2021.

Respecte al contingut es manté l’estructura de 6 eixos: Excel·lència assistencial i experiència del pacient, models assistencials adaptats al nou perfil de pacient, compromís amb la sostenibilitat i la relació amb la societat, desenvolupament i excel·lència professional, cultura organitzativa basada en l’excel·lència i recursos estructurals i tecnològics.

Assolir els objectius del Pla estratègic permet proporcionar a la nostra població una atenció primària de salut, centrada en les persones, eficient i oberta a la comunitat, i compromesos amb la millora contínua, en coordinació amb la resta d’agents sanitaris i socials del nostre àmbit d’influència.