Durant la setmana del 27 de maig, s’ha fet difusió al CAP Roger de Flor de la importància de no fumar, amb cartells, consells sanitari i coximetries.

S’ha demostrat que el fet de deixar de fumar, és un motiu per millorar la salut. Es pot viure més anys i amb més qualitat. Entre d’altres coses, s’ha vist que disminueix el cansament, es respirar millor, es tenen menys refredats i es redueixen les possibilitats de patir una bronquitis, un atac de cor o una embòlia o algun tipus de càncer.

Hi ha tractaments farmacològics d’eficàcia demostrada que ajuden a deixar de fumar i redueixen els símptomes de la síndrome d’abstinència, que són un dels principals obstacles per deixar de fumar.

El CAP Roger de Flor organitza tallers per deixar de fumar. El proper és el dia 2 d’octubre  i cal preinscripció prèvia.

Per conscienciar als fumadors, divendres 31 de maig, es van realitzar coximetries per mesurar el grau de monòxid de carboni.

Per conscienciar als fumadors, divendres 31 de maig, es van realitzar coximetries per mesurar el grau de monòxid de carboni.