L’EAP Dreta de l’Eixample sempre ha considerat als seus treballadors una part essencial de l’empresa i per això tenim un ferm compromís amb la seva salut i seguretat.

Amb data 12 de novembre, s’ha rebut la confirmació conforme que l’EAP Dreta de l’Eixample està adherida a la Declaració de Luxemburg.

Aquesta declaració és un document de consens en el qual s’estableixen els principis bàsics d’actuació i el marc de referència d’una bona gestió de la salut dels treballadors a l’empresa.

L’adhesió implica el compromís a integrar els principis bàsics de la promoció de la salut en el treball, en la gestió de la salut dels seus treballadors, a més del compliment de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és identificar i difondre exemples de bones pràctiques en la promoció de la salut en el lloc de treball mitjançant l’intercanvi d’experiències i coneixements.

Llistat d’empreses adherides a la Declaració de Luxemburg l’any 2019 (enllaç)