Aquest mes de desembre, podeu visitar a la 4a planta del CAP, l’exposició “Dones supervivents” de l’Associació Hèlia.

L’EAP Dreta de l’Eixample, com a centre de salut que vol proporcionar a la nostra població una atenció primària de salut, centrada en les persones, vol col·laborar amb l’Associació Hèlia per donar visibilitat als seus testimonis sobre la seva vivència a violències masclistes diverses.

Hèlia és una associació sense ànim de lucre, que ofereix suport a les dones afectades per la violència masclista fins a aconseguir la plena reparació i recuperació del mal sofert, utilitzant la recerca contínua de les seves necessitats, treballant en xarxa i generant projectes d’intervenció i millora en l’àmbit de la violència masclista.