La distància de seguretat amb altres persones i la higiene de mans freqüent, són les mesures de prevenció més efectives per evitar contagiar-se del coronavirus.

A aquestes mesures, cal afegir l’ús de mascaretes.

Les mascaretes tenen dues funcions bàsiques:

 • Protegir altres persones de la contaminació de la nostra saliva.
 • Protegir-nos el nas i la boca de la contaminació de la saliva d’altres persones.

Aquests dies l’OMS recomana pel públic les mascaretes de roba, però aquestes han de complir unes condicions que garanteixin la protecció per la persona que les porta i la resta de la comunitat.

Més informació

Perquè una mascareta sigui efectiva, és important conèixer el material amb el qual estan fabricades. Els materials recomanats són polipropilè, el cotó i el polièster i la cel·lulosa i la seda com última alternativa.

En el cas de les mascaretes de roba, el millor és combinar els diferents tipus de roba i fer-ho amb tres capes, de la següent manera:

 • El material més absorbent ha d’estar al costat de la boca (per exemple el cotó)
 • A la part central és preferible que estigui el polipropilè
 • A la part exterior, el material que repel·leixi millor l’aigua (polièster).

Però tan important és el material que s’ha fet servir per fabricar la mascareta, com les regles per a la utilització de les mascaretes!

Com hem de fer servir les mascaretes?

Abans de posar-se la mascareta, cal:

 • Rentar-se les mans amb aigua i sabó o amb una solució hidroalcohòlica.
 • Cobrir-se bé la boca i el nas i que no quedin espais entre la cara i la mascareta. Només prou per poder respirar.

Un cop posada:

 • La mascareta no s’ha de tocar.
 • Si es toca, cal rentar-se bé les mans.

Quan es treu, cal:

 • Fer-ho des de la part del darrere o les cintes que la subjecten, evitant tocar la part que pugui estar contaminada.
 • Rentar-se les mans abans amb aigua i sabó o amb una solució hidroalcohòlica.

És necessari canviar-se la mascareta en el cas que estigui humida.

La mascareta de roba s’ha de rentar cada dia a 60 graus i, si això no és possible, a mà, amb aigua, desinfectant-les un minut amb clor i esbandint-les molt bé a continuació.

Totes aquestes recomanacions són diferents pels pacients que tenen una malaltia crònica i caldria que portessin un tipus de mascareta sanitària.