Amb motiu de la pandèmia, s’han contractat nous professionals al centre per garantir una atenció sanitària continuada pels aquells pacients amb possible infecció per la COVID-19.

Quan es detecta un cas, la ràpida identificació i l’aïllament dels contactes estrets és fonamental per mantenir el control de la pandèmia.

Per una banda, aquest estiu s’han incorporat a treballar al CAP dues gestores COVID adults. Així quan un professional ha prescrit o fet una prova PCR a una persona que és sospitosa d’estar infectada per la COVID-19, immediatament es posa en contacte amb el gestor COVID. La seva tasca consisteix a informar (per telèfon o personalment) sobre el procediment que s’ha de seguir i iniciar el procés d’identificació de contactes.

Per una altra banda, amb l’inici del curs escolar, cada centre educatiu té assignat un Centre d’Atenció Primària amb una gestora COVID Escola. És per aquest motiu que s’ha incorporat una infermera qui gestionarà els possibles positius que hi pugui haver a les escoles.

Tots els gestors COVID són claus per identificar i contenir els contactes de la infecció, només així tallarem la cadena de transmissió de la COVID-19. És responsabilitat de tots, aturar el coronavirus.