S’adjunta la convocatòria per la propera Junta General Ordinària i Extraordinària de la Societat.


Convocatòria