Un estudi elaborat durant la primera onada de la pandèmia de març a maig del 2020, liderat pel Dr. Cuixart i un equip de professionals de l’atenció primària del CAP Roger de Flor (EAP Dreta Eixample), reprodueix la realitat viscuda pels professionals de l’atenció primària i serveix per modificar els protocols i fer ara un diagnòstic correcte del virus (sigui amb PCR o amb test antigènics ràpids).

Dels resultats extrets es despren que la majoria de pacients de coronavirus (un 82,9 %) tenien menys de tres factors de vulnerabilitat.

Només el 3,7 % dels pacients detectats va requerir ingrés hospitalari. A més, a un 11,8 % dels pacients se’ls va fer una radiografia de tòrax, que va permetre diagnosticar 47 pneumònies (3,9 %).

D’entre aquests malalts, només el 15,6 % van haver d’ingressar a l’hospital, mentre que a la resta se’ls va fer seguiment ambulatori amb una mitjana de 46,4 dies

Dels participants que vivien a residències es van detectar un 18,11 % això es degut que es van fer més proves PCR al ser  un col·lectiu de més edat i amb un major nombre de factors de risc.

Podeu sentir aquí l’entrevista de ràdio a la cadena Cope Catalunya:

Enllaços a la premsa digital de la notícia:

https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?261-01-faUISDLRHn8C9zu7K5OpvlA-3175-45770-0-19534640-9186-NA==

https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?39716-01-fSgkXhnxyIqEAHVQ3qnMxfg-3175-45770-0-19534640-9186-NA==

https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?3064-01-fKrGklF2fWN7RP0cpPwf7yQ-3175-45770-0-19534640-9186-NA==

https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?1065-01-fRDEOLlxsG2IhqV3kG70Reg-3175-45770-0-19534640-9186-NA==

https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?885-01-fTvtBnMkq2q6er8SbvcF3dA-3175-45770-0-19534640-9186-NA==

https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?728-01-f6GYGm4w6FEensI0zd2VXXA-3175-45770-0-19534640-9186-NA==

https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?86393-01-fWSlkNZonMqBU9aNnhITNJw-3175-45770-0-19534640-9186-NA==

https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?1868-01-fbodHKziHE2m1zbxYtVgnCg-3175-45770-0-19534640-9186-NA==

https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?133784-01-foWdTPcqr0mtbZbMgFgxcKw-3175-45770-0-19548864-9186-NA==

https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?1432-01-fqBRVV7Szk7XFoxrX3dvj8Q-3175-45770-0-19548864-9186-NA==

https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?88-01-fODMqryAab1cUiShRokNjrw-3175-45770-0-19548864-9186-NA==

https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?3064-01-fcRNWyIK9pR4WwcgkD5YB5g-3175-45770-0-19548864-9186-NA==

https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?136821-01-fzCMNtNRinoOBrl8M4SqXyA-3175-45770-0-19548864-9186-NA==