Aquest any fa una dècada que l’EAP Dreta de l’Eixample va obtenir la primera acreditació de Web Mèdic Acreditat (WMA). Com cada any, s’ha procedit a la revisió anual del web del nostre centre i amb data de 19 de febrer de 2021 s’ha renovat l’acreditació.

Aquest programa de certificació es basa en l’aplicació i compliment d’un conjunt de criteris de qualitat que es troben recollits en els Principis de Bona pràctica de la WMA adherits al codi de Deontologia del Col·legi de Metges de Barcelona.

Amb aquest distintiu formem part d’una Comunitat Mèdica Virtual de referència per als usuaris de la salut, siguin professionals o ciutadans, que utilitzen la xarxa per a informar-se de contingut sanitari.

L’acreditació de WMA  garanteix que el contingut que hi trobaran és de confiança i de qualitat.