Malauradament, la producció i la distribució mundials de les vacunes per a la COVID-19 són limitades i, per tant, irregulars i desiguals. Les barreres són moltes, incloent-hi les limitacions que poden suposar les patents i la manca de transferència de coneixement, per tal de poder multiplicar-ne la producció mundial.

El gener de 2021, l’OMS va fer una crida mundial per col·laborar de manera solidària a governs, companyies farmacèutiques, agències reguladores i líders mundials perquè unissin esforços per accelerar la distribució de vacunes de manera equitativa a tot el món i garantir que, en els primers cent dies de l’any, la vacunació dels treballadors de la salut i de les persones grans estigués en marxa en tots els països.

Amb l’adhesió es demana que s’apliquin els mecanismes legals que, respectant el principi bàsic de la propietat intel·lectual, facin possible que millori substancialment la capacitat de producció i distribució de les vacunes per a la COVID-19, per tal de poder produir-ne el màxim nombre de dosis, al cost més baix possible i de fer-les servir tan ràpidament com es pugui a tot el món.

L’EAP Dreta de l’Eixample, com a centre de salut i compromès amb una gestió ètica i socialment responsable, (el 22 de febrer) ha signat l’adhesió al manifest de suport a la Vaccine Equity Declaration impulsada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).