Avui, 24 de febrer hem començat amb les primeres vacunacions per la COVID-19 adreçades a la població major de vuitanta anys, persones grans depenents i persones en atenció domiciliària crònica i al cuidador/a principal. Estem molt contents de poder vacunar i protegir als nostres pacients.

Us informem que no truqueu ni envieu una e-Consulta per demanar hora per la vacunació, ja que des del CAP, gestionem la citació i el procés de vacunació.

Anirem programant les vacunacions a mesura que ens arribin les dosis i remarquem la importància de què serem nosaltres qui contactarem amb les persones a vacunar.

Recordem que és responsabilitat col·lectiva vacunar-se perquè ens ajudarà a crear immunitat de grup, farà disminuir els efectes de la pandèmia i minimitzarà l’impacte del virus.