El 8 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona que promou la igualtat de gènere i apoderar les dones. L’apoderament de les dones impulsa un desenvolupament econòmic pròsper i afavoreix la productivitat i el creixement mundial, però en canvi la desigualtat de gènere encara està profundament arrelada a la societat.

No és només un dret humà bàsic. Encara avui en dia, les dones s’enfronten a obstacles per accedir al treball digne, a la discriminació laboral i a les diferències salarials de gènere i en el procés de presa de decisions polítiques i econòmiques, les dones estan poc representades. Són moltes les dones que encara no tenen accés als serveis bàsics d’educació i salut. I moltes dones pateixen violència i discriminació a tot el món.

Les dones del món mereixen un futur on tothom sigui igual sense estigma, estereotips ni violència; sostenible, pacífic i on tothom gaudeixi de drets i oportunitats iguals.

Al CAP Roger de Flor, com a principi estratègic de la nostra política d’empresa i recursos humans, es compromet a contribuir a millorar la qualitat de vida dels treballadors, a través del Pla d’igualtat.

Actualment, hi ha 73 dones que treballen a l’EAP Dreta De l’Eixample, en diferents estaments i a més a més, tant en el consell d’administració com al comitè de direcció, les dones estan representades en un 50%.