A partir del mes de setembre, s’ha incorporat a la nostra pàgina web, l’espai Resultats assistencials, destinats a la nostra activitat assistencial.

Durant tot aquest període de temps, de setembre a febrer, s’ha realitzat a la nostra població un total de 74.284 visites telefòniques, 62.687 visites presencials, 8.234 visites a domicili, 60.850 econsultes i altres visites no presencials.

D’altra banda s’han realitzat 5.160 proves, tant PCR com tests d’antígens, per detectar la COVID-19.

Tot l’equip de professionals de l’EAP Dreta de l’Eixample, no han parat mai de treballar per la qualitat de vida dels pacients a la nostra comunitat i aquestes dades assistencials reflecteixen una part de l’atenció directa que es realitza.