El Districte de l’Eixample ha editat una petita guia amb els serveis d’assessorament i d’urgències sobre violències masclistes.

La violència de gènere és un dels principals problemes estructurals que pateix la nostra societat: és una manifestació de discriminació i desigualtat en el marc de la relació de poder entre homes i dones basada en el patriarcat. Es tracta d’un tipus de violència contra les dones, que es caracteritza per la seva prevalença i gravetat de conseqüències, tant a nivell nacional com internacional, i que vulnera greument els drets humans de les dones, les dones joves i les nenes.

Els feminicidis són la forma més visible en la que s’expressen les violències masclistes en la nostra societat. Són la forma més evident de violència masclista de la nostra societat. A Catalunya s’han produït 88 feminicidis i 4 homicidis vinculats des de 2012.

La Guia del bon tracte és una guia amb els serveis gratuïts i confidencials per denunciar actituds de violència masclista i demanar assessorament especialitzat, adreçada tant a possibles agressors com a víctimes d’aquest tipus de violència.

També inclou els telèfons i les adreces dels serveis específics per a la violència i els serveis d’urgència.

Font: Institut Català de les Dones i PIAD