De conformitat amb l’establert a l’Article 19º dels Estatuts Socials de la mercantil denominada E.A.P. DRETA DE L’ EIXAMPLE, S.L.P., els consellers delegats convoquen als senyors/es Socis/es a la celebració d’una Junta General Ordinària de la societat.

Convocatoria