Des del inici del funcionament de l’EAP Dreta de l’Eixample, hem cregut que col·laborar en la formació de les futures generacions de professionals de l’àmbit de la salut és una aportació en benefici de la nostra societat.Per aquest motiu, l’EAP Dreta Eixample estem acreditats com a centre Docent Multiprofessional en Atenció Familiar i Comunitària associat a UDACEBA. A més a més,  també col·laborem com a centre de pràctiques dels Cicles Formatius de: Cures Auxiliars d’infermeria i Higiene Dental.

Aquest any, a causa de la COVID-19, el nombre d’alumnes que han vingut a fer practiques al centre ha disminuït ja que moltes assignatures no han requerit pràctiques. Als estudiants que finalitzen les pràctiques, els enviem un qüestionari per avaluar la seva estada al centre. Tot i la COVID, el 92,9% dels estudiants han considerat que la seva rotació era molt satisfactòria.

Des dels centres docents també ens han agraït l’esforç de rebre estudiants i contribuir al fet que la medicina i infermeria de família estigui cada vegada més a prop en la docència universitària i també donar més a la visibilitat a l’atenció primària dins el sistema sanitari.

Amb tot això us volem dir que som conscients que aquesta col·laboració no seria possible sense la participació generosa i voluntària dels nostres pacients però si en alguna ocasió l’activitat docent els causa incomoditat, ho poden comunicar al seu metge de família, pediatre o infermer.