Molt sovint veiem mascaretes brutes per terra que han llençat altres persones i per por que portin virus no les recollim i les deixem a terra, fins que el vent se les emporta. Això està passant al nostre barri i també a qualsevol poble i ciutat del món. Segons un estudi recent[1], cada dia es llencen 3400 milions de mascaretes o pantalles facials.

És important saber que les mascaretes i els guants que es llencen a terra, a més de generar brutícia, són un risc de contagi per a la població. I si es llencen al vàter, embussen les canonades i generen grans sobrecostos en el sanejament d’aigües residuals.

La gran majoria de les mascaretes i els guants es fabriquen amb diverses fibres de plàstic, principalment polipropilè, i això fa que estiguin en el medi ambient durant dècades, fins i tot segles, fragmentant-se en microplàstics i nanoplàstics cada vegada més petits. Un altre estudi publicat en Environmental Advances[2], publica que una sola mascareta pot alliberar fins a 173.000 microfibres en la mar cada dia. Per aquest motiu, s’ha d’impedir que les mascaretes contaminin el planeta.

I que podem fer nosaltres? Com podem contribuir?

L’EAP Dreta de l’Eixample com a centre compromès amb el Medi Ambient, també vol contribuir a conscienciar als nostres usuaris amb el bon ús de les mascaretes i el seu posterior reciclatge.

L’Agència de Residus de Catalunya[3] ens recomana que durant la situació originada pel COVID-19:

“Gestionar les mascaretes, els guants, les tovalloletes i qualsevol altre residu similar, dins una bossa de plàstic perfectament tancada, com a Fracció RESTA o Rebuig. En cap cas es poden llençar aquests residus al vàter”.


[1] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33655084/

[2]https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666765721000132

[3] http://residus.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/detall/consells-practics-de-lARC-sobre-prevencio-i-gestio-dels-residus-domestics-durant-el-COVID19