Com ja us vàrem explicar en una notícia anterior, l’any passat vàrem afegir l’espai “Resultats Assistencials” a la pàgina d’inici del nostre web per informar-vos de les nostres activitats sanitàries.

En aquest espai trobareu els resultats assistencials obtinguts cada mes i el resum anual. Com mostren els resultats, durant els mesos de juliol, novembre i desembre corresponents a la 5a i 6a onada de la COVID-19 són els períodes amb més demanda assistencial, corresponents a més visites presencials, més ús de l’econsulta i La Meva Salut i més proves per detectar les infeccions de coronavirus.

A més al centre, es va continuar cuidant de la salut dels nostres usuaris i les campanyes de vacunació vigents (la grip i la COVID-19).
En resum, durant l’any 2021 s’han atès un total de 519.172 visites (entre visites presencials, virtuals, domiciliaries i telemàtiques), s’han realitzat 27436 proves (PCR i TAR) per la detecció del coronavirus i per últim, s’han administrat 24.461 vacunes.

Tot l’equip de professionals del centre, no ha deixat de treballar per garantir l’assistència als pacients de la nostra comunitat i aquestes dades assistencials reflecteixen l’atenció prestada.

L’EAP Dreta de l’Eixample agraeix, per una banda, als usuaris la col·laboració i la confiança que han dipositat en nosaltres, i, d’altra banda, als professionals pel seu compromís i professionalitat per garantir que l’assistència sanitària es resolgui de manera satisfactòria en aquestes situacions epidemiològiques.