L’any 2015, l’Assemblea General de les Nacions Unides va declarar l’11 de febrer de cada any com el Dia Internacional de la Ciència per a les Dones i les Nenes per promoure la participació plena i igualitària de les dones i les nenes en l’educació, la formació, l’ocupació i els processos de presa de decisions,  per eliminar totes les formes de discriminació contra les dones en l’educació i l’ocupació, per trencar les barreres legals, econòmiques, socials i culturals i per últim per promoure una major participació de les dones i les nenes i el reconeixement dels seus èxits. L’any 2016 va ser el primer any que es va celebrar i aquest divendres 11 de febrer és el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència 2022.

L’EAP dreta de l’Eixample, com a centre socialment responsable, està adherit al Pacte Mundial de les Nacions Unides en les àrees de drets humans, Treball i Medi Ambient. Concretament en l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, hi ha com a objectiu del punt 5 aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les nenes.

D’altra banda, la recerca és un dels pilars definits al pla estratègic del nostre centre per potenciar l’excel·lència professional, amb activitats d’investigació clínica, epidemiològica i de serveis sanitaris en el camp de les ciències de la salut i la biomedicina, amb la finalitat de contribuir a la millora de la salut de la nostra població. Molts usuaris desconeixen que les metgesses de família, les infermeres i les treballadores socials del nostre centre duen a terme activitats de recerca en el marc de l’atenció primària de Salut, amb la difusió dels seus resultats en els principals congressos nacionals i internacionals.

És per això que ens sumem a la crida de les Nacions Unides per celebrar aquest dia i us convidem a visitar el nostre portal de recerca on podreu veure els treballs de recerca, les publicacions, els pòsters que han presentat a congressos i els premis que han rebut, les professionals sanitàries de l’EAP.